Proč ne kanál D-O-L

Od 80. let min. století pozorně sleduji oživující se snahy některých skupin o výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Před tou řadou let byla tato investice úzce spojována s další gigantickou stavbou, jadernou elektrárnou Blahutovice. K oběma záměrům mám negativní vztah. Považuji tento cíl za výstavbu „hladové zdi“, jde o špatnou investici z ekologického hlediska, spojenou s devastací krajiny, která vyvolá vážné změny ve vodním režimu.

Ekonomické studie hovoří o nenávratnosti nákladů. Radost z ní mohou mít jenom majitelé dotčených pozemků, kteří se těší, že své polnosti draze investorům prodají. Říční doprava v tomto smyslu v ČR je snem a přáním, v této rovině by měla také zůstat, není v celospolečenském zájmu.

Řeka Odra je úchvatná, líně meandruje v nádherné krajině údolní nivy. Odra většinu roku opravdu teče líně, na měřeném úseku v Bartošovicích vykazuje v letě za vteřinu průtok půl kubíku vody. Pro své krajinářské, biologické hodnoty byla tato oblast státem prohlášena v roce 1991 chráněnou krajinnou oblastí. K ochraně přírody se nemůžeme stavět jako k něčemu co lze shodit ze stolu kdykoliv, když se objeví peníze, třeba i velké a z Číny.

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *