Mějme respekt a úctu k přírodě

O tom, že na nás také doléhají klimatické změny, už snad nikdo nepochybuje. Loňský rekordní úbytek srážek, který náš region zasáhl, může třeba pokračovat nebo být vystřídám přívalovými lijáky. Není sporu o tom, že suchem, či povodněmi netrpí jenom lidé, ale podobně veškerá živá příroda.

Jak zmírnit následky povodní, či sucha je v zásadě známo, nicméně panují poměrně velké rozpory mezi názory vodohospodářů a ekologů. Na čem se obě strany shodnou je, že za velkou částí povodňových škod může člověk se svým negativním přístupem ke krajině. Rozhlédneme-li se po našich polích, uvidíme řepku a kukuřici, tedy plodiny, které půdu nechrání, naopak, jde o obrovské plochy s velmi narušenou a omezenou absorpční schopností. Trvalé travní porosty, víceleté pícniny, které by mohly, nepříznivou situaci pozitivně ovlivnit, vidíme jen na omezených plochách.

Chybí také kontrola již nastavených protierozních opatření ze strany státu. Je zřejmé, že vše do značné míry souvisí se zemědělskou politikou, se zavedeným systémem dotací, tady je potřeba udělat změny. Jednou z drobných cest jak šetřit vodu je důsledné využívání dešťové vody, např. z okapů, určitě také nemusí být u každého domku bazén napuštěný pitnou vodou. Čas ukáže, že je to příliš velký luxus. Pomůže nám citlivý přístup ke krajině, důsledná ochrana zemědělské a lesní půdy a respekt a úcta k přírodě.

Petr Orel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *