K novele zákona o myslivosti

Novela zákona o myslivosti, která je v připomínkovém řízení, vyvolává řadu emocí. V případě tohoto zákona je tomu tak vždy. Mnoho zájmů a silné myslivecké lobby. Velké pozdvižení vyvolávají změny v omezení vstupu do honitby, do krajiny. Jde však spíše o slovíčkaření v paragrafech, které se snad podaří vyjasnit. V praxi se omezení vstupu do honitby téměř nepraktikuje. Na druhou stranu jsou situace, kdy je zákaz vstupu žádoucí, s ohledem na zamezení rušení při hnízdění vzácných druhů, či z bezpečnostního hlediska. Navrhované sankce za porušení zákazu mi přijdou úměrné, pokud by nebyly, tak je v tomto smyslu novelizace bezzubá. Osobně mi velmi vadí, že mezi zvěř jsou v rámci tohoto zákona zařazeny i druhy, které jsou chráněné zákonem o ochraně přírody a státní správa myslivosti a provozovatelé honiteb pro ně nečiní žádná podpůrná opatření, mnohdy naopak. Novelizace by měla dle mého soudu především přinést soulad mezi zákonem na ochranu zvířat a zákonem na ochranu přírody a krajiny. V neposlední řadě výrazně přispět k řešení neúměrných stavů některé spárkaté zvěře, především prasete divokého a jelena lesního.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *