Změní požáry českých lesů postoj k zelené politice?

Největší lesní požár v novodobé historii ČR je bezesporu velkou ránou pro místní region, pro životy zdejších obyvatel. Proč tento požár nabyl tak katastrofálních rozměrů je velkou otázkou. Vědci už velmi dlouho, celá léta upozorňují, že změna klimatu se i v našich podmínkách projeví právě i tímto způsobem. K rozsahu požáru bezesporu přispělo velké sucho, navíc  [ více... ]

#klimatická změna #požáry #zelená politika #Životní prostředí 

Pracovní návštěva v Paříži

V úterý 24. a středu 25. května 2022  jsem byl součástí poměrně hektické pracovní návštěvy našeho Výboru pro záležitosti EU ve francouzské metropoli. Posláním této návštěvy bylo seznámit se s výsledky práce pomalu končícího francouzského předsednictví v Radě EU, podrobně prodiskutovat ty nejaktuálnější evropské výzvy a nastínit hlavní priority ČR,  [ více... ]

#Ekologie #EU #Výbor pro záležitosti EU #Životní prostředí 

Elektromobilita

Čas od času se projevují tvrdí odpůrci elektromobility, šíří polopravdy a překrucují fakta, odpovědnost za prosazování této technologie svádí na „zelené“. Jsou poněkud mimo. Měl jsem jednání s Asociací automobilového průmyslu, na konferencích s touto tématikou slyšel hovořit zástupce našich velkých automobilek, kteří berou orientaci na elektromobilitu jako hotovou věc, samozřejmě je možný a žádoucí  [ více... ]

#Doprava #Ekologie #Životní prostředí 

Česká republika špatně třídí odpad?

Evropská komise zahájila s Českem řízení kvůli nedostatečnému třídění odpadů před uložením na skládku – skládkováním. Tato zpráva se objevila před dvěma týdny, ale prošla bez většího zájmu médií. O co jde? Jednoduše řečeno na našich skládkách končí mnoho odpadu, který je možné dále recyklovat - zpracovávat. Exministr životního prostředí R.  [ více... ]

#Evropská komise #Životní prostředí 

Jak je to s tím monitoringem Bečvy

Tak jako řadu jiných mě zarazila informace, že nově instalovaná monitorovací stanice na řece Bečvě, která má nepřetržitě monitorovat jakost vody v této řece, je umístěna tak, že nezachytí vodu z problematické výustě. Z výustě, kde se pravděpodobně do řeky dostaly v září 2020 sloučeniny chlóru. Obrátil jsem se s žádostí  [ více... ]

#bečva #Voda #Životní prostředí