Z jednání Výboru pro záležitosti EU 26. 2. 2019

Priority rumunského předsednictví v Radě EU přišla na jednání výboru představit J.E. pí. Carmen-Liliana Burlacu, velvyslankyně Rumunska v ČR. Paní velvyslankyně zmínila zásadní oblasti, a to problematiku brexitu, kde je situace zatím velmi nejasná, dále zmínila důraz na Evropu společných hodnot a nutnost informovat o nich vhodnou formou občany EU.  Mezi priority  [ více... ]

#Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU 

Shrnutí 4. schůze Výboru pro záležitosti EU

Jednání Výboru pro záležitosti EU v úterý 15. ledna 2019 se zabývalo prioritami zahraniční politiky ČR, které představil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Z hlediska evropské integrace je prioritou strategický dialog s Německem, v té souvislosti zmínil otázky energetiky, rozvojové spolupráce a pracovní migrace. Mezi další prioritu patří příprava českého předsednictví Visegrádské  [ více... ]

#Výbor pro záležitosti EU 

K jednání 17.schůze senátu

Na 17. schůzi senátu 15.8. jsem zpravodajoval dva evropské senátní tisky, z mého pohledu zcela zásadní. Oba se přímo dotýkají problematiky životního prostředí v Evropě. Prvním z nich byl materiál zabývající se návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla. Hlavním  [ více... ]

#Výbor pro záležitosti EU 

Smutný průběh jednání VEU

Dnešní jednání Výboru pro záležitosti EU mělo smutný průběh, nejprve jsme uctili minutou ticha našeho kolegu Vladimíra Plačka, místopředsedu našeho výboru, který zemřel náhle 2. srpna t.r., ve věku 53 let. Byl to člověk nabitý energií, entuziasmem, pracovitý, velmi společenský. Všechny členy výboru jeho nečekaný skon velmi zasáhl. V pravé poledne  [ více... ]

#Výbor pro záležitosti EU