Setkání s velvyslancem Arménie v ČR

Včera jsem se společně s kolegou senátorem Zbyňkem Linhartem setkal na arménské ambasádě s velvyslancem Arménie v ČR panem Ašotem Hovakimjanem. Přátelská schůzka, která byla iniciována panem velvyslancem, proběhla ve velmi milé atmosféře. Navázala na naši krátkou pracovní návštěvu Arménie z kraje letošního dubna, která proběhla z iniciativy Agentury ochrany  [ více... ]

#Mezinárodní politika #ochrana ohrožených druhů 

Z 21. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výbor projednal Bílou knihu o umělé inteligenci a Zprávu Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost. Rozvoj technologií umělé inteligence považuje za důležitý strategický nástroj, jehož užití pro řešení společenských problémů představuje potenciální přínosy i rizika. Proto by uplatnění těchto technologií měla předcházet důsledná  [ více... ]

#Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU 

Shrnutí 15. schůze Výboru pro záležitosti EU – 24. 10. 2019

Včerejší senátní Výbor pro záležitosti  EU se zabýval závěry z jednání říjnové Evropské rady. Vyjádřil politování nad tím, že se nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií, které považuje za velmi důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Výbor považuje za nezbytné, aby členské státy do  [ více... ]

#Energetika #Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU #Životní prostředí 

Z jednání Výboru pro záležitosti EU 26. 2. 2019

Priority rumunského předsednictví v Radě EU přišla na jednání výboru představit J.E. pí. Carmen-Liliana Burlacu, velvyslankyně Rumunska v ČR. Paní velvyslankyně zmínila zásadní oblasti, a to problematiku brexitu, kde je situace zatím velmi nejasná, dále zmínila důraz na Evropu společných hodnot a nutnost informovat o nich vhodnou formou občany EU.  Mezi priority  [ více... ]

#Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU