Několik poznámek k průběhu 12. pléna Senátu

Proběhlá schůze zahrnovala 26 bodů programu a trvala dva celé dny. Senát vrátil zpět Sněmovně  návrh zákona  o drahách, jedním z důvodů byla problematika pravomoci kácení stromů v průjezdném průřezu dráhy. Bezpečnost železniční dopravy, potažmo strojvůdců je určitě prioritou. Nicméně selský rozum je i v tomto případě na místě, řada stromů může zůstat na  [ více... ]

#Energetika #Evropská legislativa #lesní zákon #Schůze Senátu #Senát #Vodní dílo 

Shrnutí 15. schůze Výboru pro záležitosti EU – 24. 10. 2019

Včerejší senátní Výbor pro záležitosti  EU se zabýval závěry z jednání říjnové Evropské rady. Vyjádřil politování nad tím, že se nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií, které považuje za velmi důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Výbor považuje za nezbytné, aby členské státy do  [ více... ]

#Energetika #Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU #Životní prostředí 

Kanál D-O-L – přiostřuje se!

Vláda ČR se má na některém z nejbližších zasedání zabývat dalším osudem kontroverzního kanálu Dunaj-Odra-Labe a napětí kolem tohoto projetu poněkud houstne. Osobně jsem se k tomuto megalomanskému záměru již mnohokrát vyjadřoval, z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny jde dle mého soudu o zcela fatální zásah do dotčeného území. Zaznamenal  [ více... ]

Rozhovor pro Parlamentní listy

V sprnu 2019 se na mne e-mailem obrátil pan Oldřich Szaban, redaktor serveru parlamentnilisty.cz s prosbou o zodpovězení několika dotazů: 1) Jste z Moravskoslezského kraje, které bylo průmyslovým srdcem republiky, což se výrazně podepsalo na místním životním prostředí. Jaká je tu situace po třiceti letech? Moravskoslezský kraj zaujímá poměrně velké území, a  [ více... ]

Senát se postavil za usnesení výborů!

Senát včera v podvečer (14. srpna 2019) přijal usnesení k Veřejnému slyšení Senátu k vodnímu koridoru D-O-L, ve kterém podle mne velmi pregnantně shrnuje závěry z tohoto slyšení. Mimo jiné zdůrazňuje, že předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení  [ více... ]