K událostem dnešních dnů

Pan premiér Babiš promluvil k národu, za mne dobře, tak nějak měl vystoupit pan prezident Zeman, zcela nebývalé bylo, že dokázal i přiznat chyby a nehovořil jako já, já, jen já, ale jako my. Protože jsme v těch vážných problémech společně a řešit je musíme také společně. Senát bude dnes odpoledne v rámci krizových  [ více... ]

Uzavře se obora Jelenice veřejnosti?

Na základě telefonických podnětů jsem se dostal k informaci, že občané části Opavska protestují formou petice proti plánovanému uzavření obory Jelenice v nádherném údolí řeky Moravice, které je často vyhledáváno turisty. Petici podepsalo od začátku března už více než 1000 lidí. Oboru chce celoročně uzavřít společnost Opavská lesní, která v ní  [ více... ]

JAK DÁLE S NAŠÍ KRAJINOU? NEJENOM NÁVRAT KE ZKUŠENOSTEM NAŠICH PŘEDKŮ

Jedna z cest jak účinně mírnit dopady klimatických změn a poruch spočívá v postupném navrácení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Naše půda už léta strádá. Cesty, jak výrazně zlepšit absorpční schopnost půdy, jsou známy, jenom nesmíme váhat s jejich realizací. Od svých středoškolských let se intenzivně věnuji problematice ochrany přírody a krajiny,  [ více... ]

Nesmyslný zásah do významné zeleně

Včera (13. 2. 2020) se mi dostalo ze strany občanů obce Kunín upozornění na plánovanou holosečnou těžbu selského lesíku na k.ú. obce Kunín a to na parcele vedené jako les. Lokalitu jsem neprodleně navštívil na místě samém a ověřil si, že jde o lesní porost, bezesporu poměrně významnou plochu zeleně v intravilánu  [ více... ]

Plošná aplikace Stutoxu II

Anabáze kolem plošné aplikace Stutoxu II, tedy rodenticidu určeného k hubení hlodavců, pokračuje. Agrární komora, Zemědělský svaz, tedy zastánci průmyslového zemědělství,  společně s Ministerstvem zemědělství se nevzdávají, dnes přišlo toto ministerstvo s oznámením, že připravuje postup, který inspektorům ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) umožní PLOŠNOU aplikaci tohoto přípravku nejen povolit, ale i přímo  [ více... ]

#Ekologie #Etologie #Fauna #Příroda #Půda #Zemědělství #Životní prostředí