Trochu nečekaný úspěch aneb další naděje pro naši krajinu, vody a lesy

Na dnešním jednání pléna Senátu se mi podařilo do usnesení týkajícího se Národního plánu obnovy (NPO) prosadit doplnění, kterým Senát vyzývá vládu ČR, aby dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení její ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů. Je to  [ více... ]

Podivné „tanečky“ v kauze Bečva

Z dosavadního průběhu vyšetřování havárie na Bečvě jsem velmi rozčarovaný. Všechny informace, které teď vyplouvají na povrch, svědčí o tom, že největší máslo na hlavě má ČIŽP, ale i vodohospodáři s dotčených obcí s rozšířenou působností, tedy Valašského Meziříčí a Hranic. Tato státní správa evidentně pochybila  při zajišťování vzorků kontaminované vody. V den havárie měli  [ více... ]

Zachránit Králický Sněžník před rozhlednou se nám nepodařilo

Ochrana přírody u nás prohrává, a prohrává bohužel příliš často.  Je tomu tak i v případě stavby rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku, i když je to v daném případě na polské straně tohoto majestátního vrcholu. Na počátku října loňského roku jsem společně s pěti ekologickými organizacemi inicioval v této souvislosti podnět Evropské komisi, konkrétně Generálnímu  [ více... ]

#Brusel #Evropská komise #Kontroverzní výstavba #Králický Sněžník #Polsko #Příroda #Zásahy do přírody a krajiny 

Z jednání senátního Výboru pro záležitosti EU

9.12.2020 Dnešní jednání tohoto senátního výboru se mimo jiné zabývalo přípravou přípravě Národního plánu obnovy, na jehož základě má ČR získat finanční prostředky z Fondu obnovy (Next generation EU). Cílem fondu je obnova hospodářství po pandemii COVID-19, ČR má nárok přibližně na 170 miliard korun v podobě grantů. 15. října 2020 předala vláda  [ více... ]

#Evropská legislativa #Životní prostředí