Senátoři vzkazují: Dnešní ranveje na Ruzyni bohatě stačí, řešme raději sucho a investice do regionů

3.6.2020 Navzdory ekonomické krizi vláda i nadále usiluje o povolení pro výstavbu nové ranveje Letiště Václava Havla. Zdůvodňuje ji záměrem navýšení objemu cestujících z loňských 17 milionů na 30 milionů ročně. Skupina 11 senátorů, která se připojila k iniciativě Strany zelených “55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?” vyzývá vládu, aby omezené  [ více... ]

#Doprava #Letiště #Petice #Životní prostředí 

Senátní komise Voda-Sucho

Dnešní jednání senátní komise Voda-Sucho mělo jako hlavní bod programu projednání poziční zprávy o plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha v ČR za rok 2019, což jedle mého soudu velmi zdařilý a komplexně pojatý materiál.  Mimořádně se jednání k tomuto bodu programu zúčastnili i nejvyšší zástupci obou hlavních rezortů, pod které  [ více... ]

#Politika #Region #Senát #Sucho #Voda #Vodní dílo #Zemědělství 

Shrnutí 20. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výboru pro záležitosti EU (VEU) se včera (26.5.2020) zabýval východisky k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Východiska předložená vládou považuje za dobré shrnutí priorit v jednotlivých oblastech. VEU diskutoval také o sdělení týkající se posílení procesu rozšíření a perspektivy EU pro západní Balkán. Zdůraznil, že je nezbytné, aby EU podporovala reformy  [ více... ]

#Ekologie #Ekonomie & hospodářství #Evropská legislativa #Politika #Senát #Výbor pro záležitosti EU #Životní prostředí 

Korespondenční rozhovor pro obnovitelně.cz

25.5.2020 vyšlo na webu  obnovitelne.cz   Jste jedním z autorů petice Krajina bez jedů. Můžete prosím popsat, proti čemu petice bojuje?  Tato petice je prioritně zaměřena proti plošné aplikaci rodenticidu STUTOX II, který je určen k likvidaci hraboše polního. Aplikace tohoto jedu v loňském roce prokazatelně způsobily úhyny necílových druhů, šlo o desítky zajíců,  [ více... ]

Mezinárodní den ochrany biodiverzity

Mezinárodní den ochrany biodiverzity byl vyhlášen 22. května Valným shromážděním OSN na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti 22. května 1992 v Nairobi. Biodiverzita, tedy rozmanitost, bohatství života na Zemi, si každoroční připomenutí bezesporu zaslouží. Jde o velmi závažný problém, ohrožení celé řady druhů na světě je velké a souvisí to především s exploatací (bezohledné hospodářské  [ více... ]