Schůze evropského výboru Senátu 4.12.2018

Na úterním jednání senátního Výboru pro záležitosti EU jsme mimo jiné přijali všemi hlasy usnesení, ve kterém jsme plénu Senátu doporučili apelovat na Evropskou radu, aby na svém zasedání ve dnech 13. - 14. prosince zaujala jasné stanovisko k použití síly u Kerčského průlivu, neboť destabilizace evropského sousedství ohrožuje celou  [ více... ]

Problematická část zákona o urychlení výstavby

Tisková zpráva Skupina senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o urychlení výstavby Skupina 18 senátorů Parlamentu ČR podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části ustanovení zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění včetně přílohy.  [ více... ]

Společná zemědělská politika

Na právě proběhlém jednání pléna Senátu patřil balíček senátních tisků týkajících se tzv. Společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021-2027 bezesporu k těm, které byly v centru pozornosti. Jako zpravodaj tohoto velmi obsáhlého materiálu jsem se snažil získat k jeho posouzení všechny relevantní informace. Seznámil jsem se s postoji a stanovisky všech stavovských zemědělských  [ více... ]

Ústavní soud potvrdil legitimitu zákona o ochraně přírody a krajiny

Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu, které zamítlo návrh 25 senátorů na zrušení zákona č. 123/2017, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mě nesmírně potěšilo. Plénum Ústavního soudu prohlásilo, že předmětná novela je ústavně konformní! Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný a legislativní  [ více... ]

#Příroda #Zásahy do přírody a krajiny