Shrnutí 20. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výboru pro záležitosti EU (VEU) se včera (26.5.2020) zabýval východisky k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Východiska předložená vládou považuje za dobré shrnutí priorit v jednotlivých oblastech. VEU diskutoval také o sdělení týkající se posílení procesu rozšíření a perspektivy EU pro západní Balkán. Zdůraznil, že je nezbytné, aby EU podporovala reformy  [ více... ]

#Ekologie #Ekonomie & hospodářství #Evropská legislativa #Politika #Senát #Výbor pro záležitosti EU #Životní prostředí 

Korespondenční rozhovor pro obnovitelně.cz

25.5.2020 vyšlo na webu  obnovitelne.cz   Jste jedním z autorů petice Krajina bez jedů. Můžete prosím popsat, proti čemu petice bojuje?  Tato petice je prioritně zaměřena proti plošné aplikaci rodenticidu STUTOX II, který je určen k likvidaci hraboše polního. Aplikace tohoto jedu v loňském roce prokazatelně způsobily úhyny necílových druhů, šlo o desítky zajíců,  [ více... ]

Mezinárodní den ochrany biodiverzity

Mezinárodní den ochrany biodiverzity byl vyhlášen 22. května Valným shromážděním OSN na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti 22. května 1992 v Nairobi. Biodiverzita, tedy rozmanitost, bohatství života na Zemi, si každoroční připomenutí bezesporu zaslouží. Jde o velmi závažný problém, ohrožení celé řady druhů na světě je velké a souvisí to především s exploatací (bezohledné hospodářské  [ více... ]

Přehrady z klobouku

Ministerstvo zemědělství přišlo v nedávných dnech s novým, resp. doplněným Generelem LAPV (lokality akumulace povrchových vod) o 31 nových lokalit určených k výstavbě vodárenských nádrží.  Jednou z nich je lokalita Rybník na Vlčnovském potoce v okrese Nový Jičín, tedy v Moravskoslezském kraji. Nádrž je plánována na ploše 22,5 ha a jímat by měla 0,61 mil. m3 vody.  [ více... ]

Ústavní návrh proti nařízení o plošném rozhazování Stutoxu

Tisková zpráva Praha,  23. 4. 2020 Skupina 12 senátorů z iniciativy senátora Petra Orla podala minulý týden k Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského (Ústav) ze dne 6.3.2020, kterým se s okamžitou účinností povoluje použití jedu na hlodavce Stutox II metodou plošného rozhazování na zemědělské pozemky za účelem hubení  [ více... ]

#Ekologie #Fauna #Petice #Příroda #Půda #Zásahy do přírody a krajiny #Zemědělství #Životní prostředí