Senátní komise „Voda-Sucho“

17. července 2018 byla v Senátu ustanovena pracovní komise s trošku podivným názvem „Voda-Sucho“. Členství v této komisi přijali zástupci všech senátních klubů, já zastupuji nově vzniklý Liberální klub. Komise nemá a nemůže mít žádné výkonné pravomoci v této oblasti, vzala si jako prioritní úkol sledování naplňování statní Koncepce na ochranu před následky sucha pro území  [ více... ]

#Životní prostředí 

Návštěva předsedy Národního shromáždění Arménské republiky

Ve středu 22.8. jsem se zúčastnil přijetí a následné slavnostní večeře pořádané předsedou Senátu PČR panem Milanem Štěchem na počest předsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Ary Bablojana. Jednání proběhlo ve velmi přátelské a otevřené atmosféře a diskutovalo se i o závažných tématech jako je problematika Náhorního Karabachu a došlo i  [ více... ]

1968

Uběhlo neuvěřitelných 50 let od srpnové invaze do Československa vedené vojsky Sovětského svazu. Okupace zničila na dlouhá léta naděje na život ve svobodě, přinesla strach, perzekuce a obrovské zklamání z velkého bratra na východě. Jako devítiletého kluka mě tato dramatická událost zastihla na chatě, na přehradě Bystřičce. Velmi intenzivně jsem vnímal  [ více... ]

K jednání 17.schůze senátu

Na 17. schůzi senátu 15.8. jsem zpravodajoval dva evropské senátní tisky, z mého pohledu zcela zásadní. Oba se přímo dotýkají problematiky životního prostředí v Evropě. Prvním z nich byl materiál zabývající se návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla. Hlavním  [ více... ]

#Výbor pro záležitosti EU 

Smutný průběh jednání VEU

Dnešní jednání Výboru pro záležitosti EU mělo smutný průběh, nejprve jsme uctili minutou ticha našeho kolegu Vladimíra Plačka, místopředsedu našeho výboru, který zemřel náhle 2. srpna t.r., ve věku 53 let. Byl to člověk nabitý energií, entuziasmem, pracovitý, velmi společenský. Všechny členy výboru jeho nečekaný skon velmi zasáhl. V pravé poledne  [ více... ]

#Výbor pro záležitosti EU