Dnešní úspěchy v Senátu

Dnes mi na plénu Senátu prošly velkou většinou hlasů dva evropské tisky, tím prvním byla Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která novelizuje původní strategii po více jak dvaceti letech. V předmětné strategii je kladen velký důraz na bezpečnost chemického průmyslu a chemických látek. Předběžná opatrnost je bezesporu na místě, biologické  [ více... ]

Evropští politici vyzývají k propuštění politického vězně Alexeje Navalného

4. 2021  Na pozadí vyhrocené bezpečnostní situace u hranic s Ukrajinou probíhá v Ruské federaci souběžně  ještě jedno velké drama. Týká se zdravotního stavu nejvýraznějšího ruského opozičníka a kritika  prezidenta Vladimira Putina Alexeje Navalného, jehož zdravotní stav se během uplynulých několika dnů  prudce zhoršil v souvislosti s podezřením na  [ více... ]

Shrnutí schůze Senátu 31. března 2021

Středeční jednání pléna Senátu se zaobíralo „covidovými“ zákony, jednak návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytující hrazené zdravotní služby, dále novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní služby a třetí právní normou v této souvislosti byl návrh zákona, kterým se novelizují tři zákony- občanský soudní řád, exekuční řád a zákon č. 191/2020  [ více... ]

#Schůze Senátu 

Zemědělská politika se dotýká nás všech

Společná zemědělská politika (SZP) je vůbec nejstarší a zřejmě také nejkontroverznější politikou Evropského společenství. Od roku 2018 probíhá příprava na novou SZP pro období 2021-2027. Senát PČR se touto problematikou zabývá kontinuálně, k prvnímu dokumentu, kterým byl návrh reformy SZP, se vyjádřil již v říjnu 2018. Svým usnesením podpořil navrhované cíle  [ více... ]

#EU #Politika #Výbor pro záležitosti EU #Zemědělství 

Havárie na řece Bečvě odhalila slabiny státních orgánů ve zvládání mimořádných událostí na vodách

Expertní tým, který dala dohromady místopředsedkyně Senátu senátorka Jitka Seitlová velmi pregnantně vystihl vážné nedostatky a mezery ve stávající právní úpravě řešení a odpovědnosti v případě mimořádných událostí (chemických havárií) na povodích řek. Teď jde o to, aby odpovědné rezorty usilovali urychleně o nápravu. Tisková zpráva expertního týmu.