Ještě k plénu Senátu

Na uplynulé schůzi Senátu (23.7.2020) jsem měl funkci zpravodaje k senátnímu tisku „Sdělení Evropské komise (EK), tzv. Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa“. Komise představila poměrně ambiciózní plán, který se snaží ukázat cestu k tomu, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, daly se snadněji opětovně použít, opravit  [ více... ]

Výbor se vymezil vůči premiérově pokusu protlačit své lidi do Evropského a sociálního výboru (EHSV)

VEU se vymezil k nominaci zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV).   Dnes (22.7.) jsme se na jednání Výboru pro záležitosti EU zabývali také nominací zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV), poradního orgánu EU, na léta  [ více... ]

Víceletý finanční rámec EU na léta 2021-2027

Na včerejší 23. schůzi (16.7.2020) se Výbor pro záležitosti EU  zabýval programem jednání nadcházející mimořádné Evropské rady, aktualizovaným návrhem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021-2027, nástrojem na podporu oživení „Next Generation EU“ (fondem obnovy), aktualizací návrhu o systému vlastních zdrojů EU a dvěma souvisejícími sděleními Komise. V usnesení k Evropské  [ více... ]

#Ekonomie & hospodářství #EU #Výbor pro záležitosti EU 

Ze schůze VEU ze dne 30. června 2020

VEU (VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU) se mimo jiné seznámil s prioritami německého předsednictví v Radě, které představil velvyslanec Německa J. E. Christoph Israng. VEU dále projednal sdělení  Komise o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, kde mám roli zpravodaje. Výbor podpořil můj návrh usnesení, které plně podporuje  posilování principů oběhového hospodářství na všech úrovních,  [ více... ]

Z 21. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výbor projednal Bílou knihu o umělé inteligenci a Zprávu Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost. Rozvoj technologií umělé inteligence považuje za důležitý strategický nástroj, jehož užití pro řešení společenských problémů představuje potenciální přínosy i rizika. Proto by uplatnění těchto technologií měla předcházet důsledná  [ více... ]

#Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU