Víceletý finanční rámec EU na léta 2021-2027

Na včerejší 23. schůzi (16.7.2020) se Výbor pro záležitosti EU  zabýval programem jednání nadcházející mimořádné Evropské rady, aktualizovaným návrhem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021-2027, nástrojem na podporu oživení „Next Generation EU“ (fondem obnovy), aktualizací návrhu o systému vlastních zdrojů EU a dvěma souvisejícími sděleními Komise. V usnesení k Evropské  [ více... ]

#Ekonomie & hospodářství #EU #Výbor pro záležitosti EU 

Ze schůze VEU ze dne 30. června 2020

VEU (VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EU) se mimo jiné seznámil s prioritami německého předsednictví v Radě, které představil velvyslanec Německa J. E. Christoph Israng. VEU dále projednal sdělení  Komise o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, kde mám roli zpravodaje. Výbor podpořil můj návrh usnesení, které plně podporuje  posilování principů oběhového hospodářství na všech úrovních,  [ více... ]

Z 21. schůze Výboru pro záležitosti EU

Výbor projednal Bílou knihu o umělé inteligenci a Zprávu Komise o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost. Rozvoj technologií umělé inteligence považuje za důležitý strategický nástroj, jehož užití pro řešení společenských problémů představuje potenciální přínosy i rizika. Proto by uplatnění těchto technologií měla předcházet důsledná  [ více... ]

#Mezinárodní politika #Výbor pro záležitosti EU 

Senátoři vzkazují: Dnešní ranveje na Ruzyni bohatě stačí, řešme raději sucho a investice do regionů

3.6.2020 Navzdory ekonomické krizi vláda i nadále usiluje o povolení pro výstavbu nové ranveje Letiště Václava Havla. Zdůvodňuje ji záměrem navýšení objemu cestujících z loňských 17 milionů na 30 milionů ročně. Skupina 11 senátorů, která se připojila k iniciativě Strany zelených “55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu?” vyzývá vládu, aby omezené  [ více... ]

#Doprava #Letiště #Petice #Životní prostředí 

Senátní komise Voda-Sucho

Dnešní jednání senátní komise Voda-Sucho mělo jako hlavní bod programu projednání poziční zprávy o plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha v ČR za rok 2019, což jedle mého soudu velmi zdařilý a komplexně pojatý materiál.  Mimořádně se jednání k tomuto bodu programu zúčastnili i nejvyšší zástupci obou hlavních rezortů, pod které  [ více... ]

#Politika #Region #Senát #Sucho #Voda #Vodní dílo #Zemědělství