Otevřený dopis ministru Karlu Havlíčkovi ve věci vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe

ZDE originál otevřeného dopisu Přepis: V Novém Jičíně, 23. října 2020 Vážený pane místopředsedo vlády, pane ministře průmyslu a obchodu, a především pane ministře dopravy, dlouhodobě věnuji velkou pozornost problematice neustále oživovaného záměru výstavby vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe. Poprvé jsem se jím zabýval jako úředník odpovědný za ochranu přírody v okrese Nový Jičín v letech  [ více... ]

Evropská strategie k biodiverzitě prošla plénem Senátu

Na dnešním (14. 10. 2020) plenární schůzi Senátu bylo schváleno usnesení Výboru pro záležitosti EU (VEU) týkající se strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 „Navrácení přírody do našeho života“. Jde o diskusní, strategický dokument Evropské komise, který znamená již reálné rozpracování Zelené dohody pro Evropu. Mezi základní vytýčené cíle  [ více... ]

#Evropská legislativa #Příroda #Schůze Senátu #Senát #Zemědělství #Životní prostředí 

Podaří se zachránit Králický Sněžník?

Nedávno jsem v tomto facebookovém příspěvku: https://www.facebook.com/orelsenator/posts/2594697484176204  stručně vyjádřil své znepokojení nad tím, že vrcholu Králického Sněžníku hrozí v důsledku již započaté výstavby předražené a opravdu zbytečné (byl jsem tam) rozhledny nevratná likvidace posledních zbytků vzácné a evropsky chráněné přírodní lokality. Věc se ke mně dostala teď v létě, a ve fázi, kdy už  [ více... ]

#EU #Příroda #Zásahy do přírody a krajiny 

Ještě k plénu Senátu

Na uplynulé schůzi Senátu (23.7.2020) jsem měl funkci zpravodaje k senátnímu tisku „Sdělení Evropské komise (EK), tzv. Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa“. Komise představila poměrně ambiciózní plán, který se snaží ukázat cestu k tomu, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, daly se snadněji opětovně použít, opravit  [ více... ]

Výbor se vymezil vůči premiérově pokusu protlačit své lidi do Evropského a sociálního výboru (EHSV)

VEU se vymezil k nominaci zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV).   Dnes (22.7.) jsme se na jednání Výboru pro záležitosti EU zabývali také nominací zástupců nevládních neziskových organizací, kterou uskutečnila vláda ČR, do Evropského a sociálního výboru (EHSV), poradního orgánu EU, na léta  [ více... ]