Ke klimatické konferenci V Glasgow

Město Glasgow je bezesporu symbolem průmyslové revoluce, takže konání klimatické konference OSN v tomto skotském velkoměstě bylo určitě na místě. Období fosilních paliv ve Skotsku (pro mne jedna z nejkrásnějších zemí, které jsem navštívil) má definitivně skončit, a tato část britského impéria chce dosáhnout klimatické neutrality někdy v roce 2045, tedy o pět let dříve než to má v úmyslu Evropská  [ více... ]

Nedostatek zubařů – v čem je zakopaný pes a jak to bude dál?

Tento problém vnímám nejen proto, že se na mne dlouhodobě obracejí občané z mého regionu. Je to obecný problém, většinou spíše mimo velké aglomerace. Pro vysvětlení si dovolím zjednodušit – a rozdělit zubaře na pomyslné dvě skupiny, i když to samozřejmě neplatí obecně. U první skupiny, spíše nastupující generace stomatologů, je trendem  [ více... ]

#zdravotnictví 

Akční plán pro rozvoj ekologické produkce

Senát včera všemi přítomnými hlasy schválil můj návrh usnesení (viz K 035 13 02 VEU Orel), který v úterý 8. 6.  prošel Výborem pro záležitosti EU, ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Stenozáznam z pléna Senátu, ze dne 10. 6.  [ více... ]

Tlak Senátu zabral v některých oblastech Národního plánu obnovy

Senát se poměrně intenzivně zabýval Národním plánem obnovy (NPO) a vyzýval vládu k zásadním změnám v jeho návrhu, který byl koordinován MPO. Mi se podařilo dostat do usnesení bod, který apeloval na vládu, aby  dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení  [ více... ]

Dnešní úspěchy v Senátu

Dnes mi na plénu Senátu prošly velkou většinou hlasů dva evropské tisky, tím prvním byla Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která novelizuje původní strategii po více jak dvaceti letech. V předmětné strategii je kladen velký důraz na bezpečnost chemického průmyslu a chemických látek. Předběžná opatrnost je bezesporu na místě, biologické  [ více... ]