Dobrá zpráva – Palačovská spojka bude

Dle krajského Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje by měla být zahájena významná dopravní stavba, tzv. Palačovská spojka, a to někdy v polovině letošního roku. V současné době je zahájeno výběrové řízení na dodavatele a koncem ledna by měly být zahájeny již přípravné práce a pomalu i skrývka ornice. V dubnu by pak  [ více... ]

Bečva, Bečva

Po konferenci věnované plánovanému vodnímu dílu Skalička na řece Bečvě, která proběhla 6. 12. loňského roku a věnovala se zhodnocení multikriteriální analýzy (MKA) vypracované v této souvislosti, jsem nabyl dojmu, že síla argumentů uvedených ve svodném vyjádření Ministerstva životního prostředí (MŽP), ale i z dalších relevantních institucí, přinese vážné zamyšlení  [ více... ]

Novoroční projev prezidenta Zemana opět „nezklamal“

Nechtěl jsem si kazit včerejší sváteční den, a tak jsem si včera nevyslechl vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana, udělal jsem si na něj čas až dnes po ránu. Pan prezident nijak nepřekvapil, je obecně známo, že je jedním z těch, který žije v domnění, že za vše špatné může Brusel, tedy EU,  [ více... ]

Nejde o rodiče, ale o děti

Měl jsem velmi rád paní Květu Fialovou, byla skvělá herečka, nádherná dáma, a miloval jsem její jemný humor a nadhled, zvláště pak když mluvila o nás, o chlapech. S jemným úsměvem na rtech nás chlapy nazývala „macho“ (mačo) a ironizovala „mačovský“ pohled na svět. Dlužno říci, že v souvislosti s  [ více... ]

#Schůze Senátu #Senát 

Nepřiměřená kritika EU také v senátním Podvýboru pro zemědělství

Včera, 8. prosince 2021, jsem se mimo jiné účastnil jednání senátního Podvýboru pro zemědělství, který se zabýval společnou zemědělskou politikou (SZP) ve vztahu ke „Green Dealu“, resp. Novou lesní strategií EU do roku 2030. Mimo členů předmětného podvýboru byli přítomni (přímo či on-line) zástupci dotčených rezortů (MZe, MŽP), samozřejmě zástupci  [ více... ]

#Evropská legislativa #Senát #Zásahy do přírody a krajiny