Senát se postavil za usnesení výborů!

Senát včera v podvečer (14. srpna 2019) přijal usnesení k Veřejnému slyšení Senátu k vodnímu koridoru D-O-L, ve kterém podle mne velmi pregnantně shrnuje závěry z tohoto slyšení. Mimo jiné zdůrazňuje, že předpokladem pokračování přípravy a zahájení realizace záměru vodní cesty třídy Vb je na potřebné úrovni smluvní zajištění napojení  [ více... ]

K 10. schůzi Senátu

Program schůze byl velmi nabitý, hodně času - hodin zabralo především projednávání žaloby na prezidenta, novela zákona o léčivech, investičních pobídkách, ale také o evidenci tržeb a několik dalších. Celý přehled zde: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/prubeh?cid=pssenat_prubeh.pTabNavrhu.pageListFiltr&forEach.action=prubeh&forEach.value=6263 Velká diskuse zazněla také kolem mého zpravodajského tisku zabývajícího se sdělením Evropské komise k problematice efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v  [ více... ]

SHRNUTÍ včerejší schůze evropského senátního výboru

VEU se 9.7.2019 zabýval prioritami finského předsednictví v Radě EU, které představil velvyslanec Finska v ČR J. E. pan Jukka Uolevi Pesola. Heslem předsednictví je "Udržitelná Evropa – udržitelná budoucnost". Finsko se během svého předsednictví zaměří na oblast právního státu a společných hodnot EU, konkurenceschopnost EU, boj s klimatickými změnami a bezpečnost. Pan  [ více... ]

Setkání se starosty obcí v regionu Novojičínska k tématu D-O-L

4.7. uspořádal senátor Orel setkání se starosty obcí regionu Novojičínska, jejichž katastru se dotýká možné vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Všichni přítomní zástupci obcí se k záměru D-O-L vyjádřili shodně negativně, nevidí v této investici žádné pozitivní příležitosti pro své obce. Názory a postoje starostů, které zazněly, budou zohledněny v usnesení k proběhlému  [ více... ]

Zhodnocení a závěry z veřejného slyšení k vodnímu koridoru Dunaj – Odra – Labe

Z vyjádření, příspěvků a diskusních vystoupení, které zazněly na veřejném slyšení k vodnímu koridoru D-O-L, které Senát zorganizoval minulý pátek 14. 6. 2019, jsem si udělal několik závěrů. Především bylo extrémně málo času si studii proveditelnosti (dále jen „SP“) prostudovat, vstřebat 3500 stran není jednoduché, ani zkrácená verze o 1400 stranách  [ více... ]