Zemědělská politika se dotýká nás všech

Společná zemědělská politika (SZP) je vůbec nejstarší a zřejmě také nejkontroverznější politikou Evropského společenství. Od roku 2018 probíhá příprava na novou SZP pro období 2021-2027. Senát PČR se touto problematikou zabývá kontinuálně, k prvnímu dokumentu, kterým byl návrh reformy SZP, se vyjádřil již v říjnu 2018. Svým usnesením podpořil navrhované cíle  [ více... ]

#EU #Politika #Výbor pro záležitosti EU #Zemědělství 

Havárie na řece Bečvě odhalila slabiny státních orgánů ve zvládání mimořádných událostí na vodách

Expertní tým, který dala dohromady místopředsedkyně Senátu senátorka Jitka Seitlová velmi pregnantně vystihl vážné nedostatky a mezery ve stávající právní úpravě řešení a odpovědnosti v případě mimořádných událostí (chemických havárií) na povodích řek. Teď jde o to, aby odpovědné rezorty usilovali urychleně o nápravu. Tisková zpráva expertního týmu.

Trochu nečekaný úspěch aneb další naděje pro naši krajinu, vody a lesy

Na dnešním jednání pléna Senátu se mi podařilo do usnesení týkajícího se Národního plánu obnovy (NPO) prosadit doplnění, kterým Senát vyzývá vládu ČR, aby dala vysokou prioritu obnově struktury krajiny, zvýšení její ekologické stability, zlepšení vodního režimu a morfologického stavu vodních toků a zlepšení druhové a prostorové skladby lesů. Je to  [ více... ]

Podivné „tanečky“ v kauze Bečva

Z dosavadního průběhu vyšetřování havárie na Bečvě jsem velmi rozčarovaný. Všechny informace, které teď vyplouvají na povrch, svědčí o tom, že největší máslo na hlavě má ČIŽP, ale i vodohospodáři s dotčených obcí s rozšířenou působností, tedy Valašského Meziříčí a Hranic. Tato státní správa evidentně pochybila  při zajišťování vzorků kontaminované vody. V den havárie měli  [ více... ]