Farma roku 2018

Včera jsem se na pozvání Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) zúčastnil v Praze, v Divadle ABC, 17. ročníku vyhlášení soutěže "Farma roku", kterou tato stavovská zemědělská organizace vyhlašuje. Tato společenská akce měla výbornou organizační i kulturní úroveň a velmi mě potěšilo, že mezi oceněnými byl i Hermelín ranč z Nového Jičína. Musím říct,  [ více... ]

Moskva tlačí i na Bělorusko

Ruský ekonomický tlak na své přímé západní „malé“ sousedy je bezesporu obrovský, závislost těchto států na strategických surovinách dodávaných z Ruska je určitě nebezpečná. Nejnověji se k této otázce nezvykle radikálně vyjádřil v souvislostmi s dodávkou ropy i prezident Běloruska A. Lukašenko. Tento skoro diktátor se ohradil proti tlaku premiéra Medveděva na hlubší integraci k Ruské  [ více... ]

Schůze evropského výboru Senátu 4.12.2018

Na úterním jednání senátního Výboru pro záležitosti EU jsme mimo jiné přijali všemi hlasy usnesení, ve kterém jsme plénu Senátu doporučili apelovat na Evropskou radu, aby na svém zasedání ve dnech 13. - 14. prosince zaujala jasné stanovisko k použití síly u Kerčského průlivu, neboť destabilizace evropského sousedství ohrožuje celou  [ více... ]

Problematická část zákona o urychlení výstavby

Tisková zpráva Skupina senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o urychlení výstavby Skupina 18 senátorů Parlamentu ČR podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části ustanovení zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění včetně přílohy.  [ více... ]

Společná zemědělská politika

Na právě proběhlém jednání pléna Senátu patřil balíček senátních tisků týkajících se tzv. Společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021-2027 bezesporu k těm, které byly v centru pozornosti. Jako zpravodaj tohoto velmi obsáhlého materiálu jsem se snažil získat k jeho posouzení všechny relevantní informace. Seznámil jsem se s postoji a stanovisky všech stavovských zemědělských  [ více... ]