Panu prezidentu Zemanovi spíše méně pozornosti

V posledních dnech se opět hodně věcí točilo okolo prezidenta Miloše Zemana, kauza „Novičok“, úvaha o podání ústavní stížnosti na hlavu státu od kolegů ze STAN v této souvislosti, návštěva Moravskoslezského kraje, kterou pan prezident pojal jako děkovačku za vítězné volby a která kraj údajně stála 1,7 mil. Kč. Můžu pokračovat  [ více... ]

K otravě kání na Pelhřimovsku

V těchto dnech se objevila v mediích zpráva o nálezu pěti uhynulých kání lesních na Pelhřimovsku. Z laboratorního vyšetření kadáverů provedeného Veterinárním ústavem v Jihlavě vyplynulo, že šlo o otravu přípravkem na bázi pesticidů, velmi obávaný karbofuran tentokrát nebyl prokázán. Je evidentní, že kladení otrávených návnad ve volné přírodě nepřestává, pořád se mezi námi najdou  [ více... ]

K 14. schůzi Senátu

Program předmětné schůze Senátu tentokrát nebyl příliš nabitý, oproti například minulému plénu, zvláště po tom co jsme vyřadili několik bodů programu pro neúčast premiéra a dotčených ministrů vlády v demisi.   Program nebyl ani nijak kontroverzní, i senátní Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nové  [ více... ]

Společná zemědělská politika EU

V úterý 24. 4. jsem byl součástí delegace Senátu a delegace PSP, které se zúčastnily v Bruselu výborového setkání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020 (Budoucnost potravinářství a zemědělství). Před tímto jednáním ještě proběhla krátká schůzka na Stálém zastoupení  [ více... ]

Dobré zprávy

V těchto dnech jsem zaznamenal dvě docela potěšující zprávy. První byla o tom, že se už po poměrně krátké době pozitivně projevil zákon na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy chcete-li "protikuřácký zákon". Poměrně výrazně údajně ubylo infarktů, či jiných vážných onemocnění, které souvisí s kouřením (i pasivním). Zákon je  [ více... ]