Společná zemědělská politika EU

V úterý 24. 4. jsem byl součástí delegace Senátu a delegace PSP, které se zúčastnily v Bruselu výborového setkání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů na téma Společné zemědělské politiky po roce 2020 (Budoucnost potravinářství a zemědělství). Před tímto jednáním ještě proběhla krátká schůzka na Stálém zastoupení  [ více... ]

Dobré zprávy

V těchto dnech jsem zaznamenal dvě docela potěšující zprávy. První byla o tom, že se už po poměrně krátké době pozitivně projevil zákon na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy chcete-li "protikuřácký zákon". Poměrně výrazně údajně ubylo infarktů, či jiných vážných onemocnění, které souvisí s kouřením (i pasivním). Zákon je  [ více... ]

K Sýrii

Nejsem velkým přítelem výchovných políčků ze strany západu, řada takovýchto zásahů byla realizována dle mého soudu neuváženě a vyvolala chaos, zmatek, škody a utrpení srovnatelné s těmi, proti kterým původně směřovala. K těmto bytostně zásadním a radikálním rozhodnutím je potřeba přistupovat s velkou uvážlivostí a předjímat jejich možný negativní dopad. Použití chemických  [ více... ]

Strategie pro plasty v EU.

Z Bruselu chodí k nám do senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie opravdu hodně materiálů, a já se s řadou z nich musím doslova prokousat. Nicméně ze dvou evropských sdělení zabývajících se problematikou plastů jsem měl jako zpravodaj velmi dobrý pocit. Dnešní jednání našeho výboru obě tato sdělení Komise Evropského parlamentu plně podpořila a  [ více... ]

Spor o nemocenskou!

Spor o nemocenskou v prvních třech dnech nemocenské údajně ohrožuje vznik nové vlády, to by mě nemuselo nijak zvláště vzrušovat. Dlouhodobě jsem přesvědčen o tom, že by měla být placena i v prvních třech dnech a to z nemocenského pojištění. Neodvádí se tam málo, nevidím jediný zásadní důvod, proč by měl na nemocenskou  [ více... ]