Prezidentské volby

Prezidentské volby jsou bezesporu nesmírně důležité pro další směřování a orientaci České republiky. Není žádným tajemstvím, že jsem proevropsky - prozápadně orientován, nicméně stále také platí, že jsem zastáncem změn v prioritách a struktuře EU. Určitě je mému okolí také zřejmé, že nejsem voličem stávající hlavy státu a mám k tomu celou řadu  [ více... ]

Vlkům se v Česku daří

  V tomto smyslu se objevilo ke konci letošního roku v mediích několik zpráv. Pro někoho pozitivních, pro jiné ne, řada lidí tyto zprávy vnímá spíše negativně a je přesvědčena, že velcí predátoři (vlk, rys, medvěd) nemají v naší přírodě již místo. Nicméně rádi se na ně podívají v zajímavých dokumentech o divoké přírodě. Velké  [ více... ]

Kácení zeleně v Novém Jičíně

Možná jste zaregistrovali petici, kterou jsem zde nedávno prezentoval. Týkala se kácení zeleně v Novém Jičíně v rámci tzv. ochranného pásma plynárenskou společností Innogy. Touto věcí jsem se také zabýval. Poměrně dobrou zprávou je, že se podařilo vyjednat, že kácení v této souvislosti bude omezeno z původního počtu 84 na 24 stromů, k čemuž  [ více... ]

Ještě k novele Ústavy

Dnes jsem se zúčastnil konference k 25. výročí přijetí Ústavy ČR. V úvodním slově pana prof. Kysely, bezesporu uznávaného ústavního právníka, zazněla pochvala ve vztahu k Senátu a to v tom smyslu, že plní svou roli - ústavní pojistku v návaznosti na přijímanou legislativu. Velmi mě pak potěšilo jeho velmi pozitivní hodnocení nepřijetí novely ústavního  [ více... ]

K evropským tiskům

Stávající plénum Senátu bylo doslova „nabité“ evropskými tisky, všechny prošly hlasováním bez výraznější diskuze. Možná je to dobře, možná špatně, nicméně mám trochu obavy, že se těmto materiálům nevěnuje zasloužená pozornost. Potom z toho mohou být takové peripetie jako třeba s neslavnou Směrnicí EU ve vtahu ke zbraním. V zastoupení jsem „zpravodajoval“ dva materiály,  [ více... ]