Schůze evropského výboru Senátu 4.12.2018

Na úterním jednání senátního Výboru pro záležitosti EU jsme mimo jiné přijali všemi hlasy usnesení, ve kterém jsme plénu Senátu doporučili apelovat na Evropskou radu, aby na svém zasedání ve dnech 13. - 14. prosince  [ více... ]

Problematická část zákona o urychlení výstavby

Tisková zpráva Skupina senátorů podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o urychlení výstavby Skupina 18 senátorů Parlamentu ČR podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení části ustanovení zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a  [ více... ]

Společná zemědělská politika

Na právě proběhlém jednání pléna Senátu patřil balíček senátních tisků týkajících se tzv. Společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021-2027 bezesporu k těm, které byly v centru pozornosti. Jako zpravodaj tohoto velmi obsáhlého materiálu jsem se snažil  [ více... ]

Stezka v oblacích na Pustevnách

V posledních dnech se na mě obrátilo několik známých i neznámých lidí s dotazem co říkám na budovanou stezku v korunách stromů na Pustevnách v Beskydech. Poměrně intenzivně jsem se tímto zabýval, zjišťoval dostupné informace, několikrát jsem o  [ více... ]

Senátní komise „Voda-Sucho“

17. července 2018 byla v Senátu ustanovena pracovní komise s trošku podivným názvem „Voda-Sucho“. Členství v této komisi přijali zástupci všech senátních klubů, já zastupuji nově vzniklý Liberální klub. Komise nemá a nemůže mít žádné výkonné pravomoci v této oblasti, vzala  [ více... ]

1968

Uběhlo neuvěřitelných 50 let od srpnové invaze do Československa vedené vojsky Sovětského svazu. Okupace zničila na dlouhá léta naděje na život ve svobodě, přinesla strach, perzekuce a obrovské zklamání z velkého bratra na východě. Jako devítiletého  [ více... ]

K jednání 17.schůze senátu

Na 17. schůzi senátu 15.8. jsem zpravodajoval dva evropské senátní tisky, z mého pohledu zcela zásadní. Oba se přímo dotýkají problematiky životního prostředí v Evropě. Prvním z nich byl materiál zabývající se návrhem nařízení Evropského  [ více... ]

Smutný průběh jednání VEU

Dnešní jednání Výboru pro záležitosti EU mělo smutný průběh, nejprve jsme uctili minutou ticha našeho kolegu Vladimíra Plačka, místopředsedu našeho výboru, který zemřel náhle 2. srpna t.r., ve věku 53 let. Byl to člověk nabitý  [ více... ]

K navýšení důchodů

Je mi jasné, že senátní pozměňovací návrh k zákonu o důchodovém zabezpečení, který řeší navýšení důchodů o 1000,- Kč všem, kteří jsou v důchodu více jak 25 let, by „trošku“ mohl zahýbat státním rozpočtem. Dle ústavy nemá horní  [ více... ]

K jednání pléna Senátu

16. schůze Senátu měla až extrémně nabitý program, bezmála 50 bodů na jednání. Jednalo se dva dny do nočních hodin. Tak jako při jiných plenárních zasedáních zaznělo mnoho rozumných slov, názorů, ale také několik zbytečně  [ více... ]

Premiérova posedlost

V úterý jsem si vyslechl premiérův projev ve sněmovně, kterým obhajoval novou vládu a její programové prohlášení. Samozřejmě jsem byl zvědavý, co nám poví o problematice životního prostředí, mimo jiné zmínil boj proti suchu a  [ více... ]

Palačovská spojka

Téměř po roce proběhlo z iniciativy senátorky Jitky Seitlové setkání zainteresovaných stran ve věci postupu přípravných prací na tzv. „Palačovské spojce“, tedy propojky dálničního typu mezi Valašským Meziříčím a Palačovem, kde by došlo k napojení  [ více... ]

NOVÝ SENÁTORSKÝ KLUB

Když jsem byl zvolen do Senátu parlamentu ČR, měl jsem představu, že se nám podaří vytvořit "zelený" senátní klub. Nepodařilo se. Ukázalo se, že jsou mezi jednotlivými kolegy či kolegyněmi určité animozity, které to neumožňují. Členství  [ více... ]

Několik postřehů z Gruzie

Gruzie je země s velmi bohatou historií, dějiny této země, která je rozlohou jen trochu menší než ČR, ovlivňovali antičtí Řekové, Arabi, Mongolové, Peršané i Turci. V novodobých dějinách pak Sovětský svaz, resp. Rusko. A ukazuje se,  [ více... ]

Nedobré zprávy

Mezi skutečně alarmující a zlé zprávy současnosti nepatří krach čínské společnosti CEFC, to je možná i dobře, ale to, jak se vyvíjí situace kolem vody v krajině. Vysychající řeky, umírající stromy, to je skutečně velmi smutný a především  [ více... ]

Panu prezidentu Zemanovi spíše méně pozornosti

V posledních dnech se opět hodně věcí točilo okolo prezidenta Miloše Zemana, kauza „Novičok“, úvaha o podání ústavní stížnosti na hlavu státu od kolegů ze STAN v této souvislosti, návštěva Moravskoslezského kraje, kterou pan prezident  [ více... ]

K otravě kání na Pelhřimovsku

V těchto dnech se objevila v mediích zpráva o nálezu pěti uhynulých kání lesních na Pelhřimovsku. Z laboratorního vyšetření kadáverů provedeného Veterinárním ústavem v Jihlavě vyplynulo, že šlo o otravu přípravkem na bázi pesticidů, velmi obávaný karbofuran tentokrát nebyl  [ více... ]

K 14. schůzi Senátu

Program předmětné schůze Senátu tentokrát nebyl příliš nabitý, oproti například minulému plénu, zvláště po tom co jsme vyřadili několik bodů programu pro neúčast premiéra a dotčených ministrů vlády v demisi.   Program nebyl ani nijak kontroverzní, i senátní  [ více... ]

Společná zemědělská politika EU

V úterý 24. 4. jsem byl součástí delegace Senátu a delegace PSP, které se zúčastnily v Bruselu výborového setkání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů na téma Společné zemědělské politiky  [ více... ]

Dobré zprávy

V těchto dnech jsem zaznamenal dvě docela potěšující zprávy. První byla o tom, že se už po poměrně krátké době pozitivně projevil zákon na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tedy chcete-li "protikuřácký zákon". Poměrně  [ více... ]

K Sýrii

Nejsem velkým přítelem výchovných políčků ze strany západu, řada takovýchto zásahů byla realizována dle mého soudu neuváženě a vyvolala chaos, zmatek, škody a utrpení srovnatelné s těmi, proti kterým původně směřovala. K těmto bytostně zásadním a  [ více... ]

Strategie pro plasty v EU.

Z Bruselu chodí k nám do senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie opravdu hodně materiálů, a já se s řadou z nich musím doslova prokousat. Nicméně ze dvou evropských sdělení zabývajících se problematikou plastů jsem měl jako zpravodaj  [ více... ]

Spor o nemocenskou!

Spor o nemocenskou v prvních třech dnech nemocenské údajně ohrožuje vznik nové vlády, to by mě nemuselo nijak zvláště vzrušovat. Dlouhodobě jsem přesvědčen o tom, že by měla být placena i v prvních třech dnech a to  [ více... ]

Voda z kohoutku

Jedním ze senátních tisků, u něhož v současné době mám funkci zpravodaje, je také návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě, jinak řečeno o vodě z kohoutku. Stávající směrnice EU je 20 let  [ více... ]

Rozum zvítězil!

I přestupková komise městského úřadu v Lipníku nad Bečvou s definitivní platností konstatovala, že v případě pana Hensla, který před prezidentským mítinkem pustil píseň Modlitba pro Martu, nešlo o přestupek a případ odložila, aniž by  [ více... ]

Čistá a energeticky účinná silniční vozidla

Všichni víme, že stav ovzduší v ČR je v některých regionech alarmující, zvláště v tomto ročním období. Obecně je také známo, že zhruba 1/3 škodlivin v ovzduší pochází z automobilové dopravy. Nemusíme být žádní experti na životní prostředí, abychom pochopili,  [ více... ]

Nepřiměřený zásah Policie ČR

Zdaleka ne vždy se ztotožním se závěry šetření ombudsmanky Anny Šabatové, v případě zásahu policie vůči panu Jaroslavu Henslovi na náměstí v Lipníku nad Bečvou však určitě ano. Tento pán si pouze dovolil pustit na mítinku prezidenta  [ více... ]

Společná zemědělská politika EU

V minulém týdnu projednalo plénum Senátu sdělení Evropské komise k podobě Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, k tomuto tisku jsem byl Výborem pro záležitosti EU určen zpravodajem. Jde o jakousi politickou vizi, přičemž mezi hlavní  [ více... ]

Travič dopaden! Konečně!

Celou řadu let se ochrana přírody i já osobně potýkáme s velmi vážným problémem, travičstvím volně žijících živočichů. Páchají ho lidé nevyrovnaní, lidé bez vztahu k přírodě, resp. se silně pomateným chápáním přírody a mylným  [ více... ]

Až se ucho utrhne

Během svého působení v Senátu jsem slyšel z úst svých kolegů mnoho nedobrého na působení ekologických organizací, o tom jak zcela neuváženě a bez smysluplných argumentů zdržují a komplikují stavební řízení a dokonce, že vydírají. Zaznamenal jsem  [ více... ]

Agresivita vzrůstá

To, jak se agresivně a z mého pohledu lživě a stupidně vyvíjí v posledních dnech volební prezidentská kampaň ze strany stávajícího pana prezidenta a jeho příznivců, mě utvrzuje v tom, že jedním z největších problémů  [ více... ]

První kolo prezidentských voleb

Patřím mezi ty voliče, kteří jsou s průběhem a především výsledkem prvního kola prezidentských voleb spokojeni. Jsem velmi rád za druhé místo Jiřího Drahoše, volil jsem jej, i když přiznávám, že jsem se svým hlasem váhal  [ více... ]

Prezidentské volby

Prezidentské volby jsou bezesporu nesmírně důležité pro další směřování a orientaci České republiky. Není žádným tajemstvím, že jsem proevropsky - prozápadně orientován, nicméně stále také platí, že jsem zastáncem změn v prioritách a struktuře EU. Určitě je  [ více... ]

Vlkům se v Česku daří

  V tomto smyslu se objevilo ke konci letošního roku v mediích několik zpráv. Pro někoho pozitivních, pro jiné ne, řada lidí tyto zprávy vnímá spíše negativně a je přesvědčena, že velcí predátoři (vlk, rys, medvěd) nemají v naší  [ více... ]

Kácení zeleně v Novém Jičíně

Možná jste zaregistrovali petici, kterou jsem zde nedávno prezentoval. Týkala se kácení zeleně v Novém Jičíně v rámci tzv. ochranného pásma plynárenskou společností Innogy. Touto věcí jsem se také zabýval. Poměrně dobrou zprávou je, že se podařilo vyjednat,  [ více... ]

Ještě k novele Ústavy

Dnes jsem se zúčastnil konference k 25. výročí přijetí Ústavy ČR. V úvodním slově pana prof. Kysely, bezesporu uznávaného ústavního právníka, zazněla pochvala ve vztahu k Senátu a to v tom smyslu, že plní svou roli - ústavní  [ více... ]

K evropským tiskům

Stávající plénum Senátu bylo doslova „nabité“ evropskými tisky, všechny prošly hlasováním bez výraznější diskuze. Možná je to dobře, možná špatně, nicméně mám trochu obavy, že se těmto materiálům nevěnuje zasloužená pozornost. Potom z toho mohou být  [ více... ]

K ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR

Včera proběhla na plenárním zasedání Senátu bouřlivá, zajímavá, několikahodinová diskuse k novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR, k novele, která měla zavést zcela nové ústavní právo na nabývání, držení a nošení zbraně a střeliva k  [ více... ]

Varování vědců

Tak nějak bez povšimnutí našich politiků prošla nedávná výzva tisíců vědců celého světa, kteří varují před zničením Země. První podobné varování přišlo před čtvrt stoletím. Velmi děkuji mediím, jež tuto výzvu zachytily a snažili se dostat  [ více... ]

Prohlášení senátorů k obraně Ústavy a demokracie

Ani chvíli jsem neváhal a připojil jsem se k iniciativě místopředsedy Šestáka bránit ústavu před nebezpečnými a chaotickými změnami, a podepsal jsem se pod prohlášení senátorů, které reaguje na výroky A. Babiše, M. Zemana, T. Okamury a  [ více... ]

Orli skalní v Norsku

Dlouhodobě se věnuji problematice návratu orlů skalních do české přírody, resp. jejich ochraně. Tak jako řada jiných ekologů, ochránců přírody či ornitologů jsem v minulých měsících zaznamenal snahu části norských farmářů, podpořenou některými konzervativními - populistickými  [ více... ]

Krajina v Anglii

Začátkem září jsem poprvé navštívil Anglii, šlo o poznávací zájezd orientovaný především na významná města (Londýn, Salisbury, Bath, Oxford, Warwick, Liverpool, York…), památky a kulturní zajímavosti. Při přesunech na jednotlivé zájmové lokality jsem v rámci  [ více... ]

Selský rozum

Nakonec jsem neodolal a přece jenom jsem si pustil dokument Selský rozum (https://youtu.be/uLt_nA1pwf0), který vypovídá o podnikatelských aktivitách Andreje Babiše. Snímek koprodukovala ČT, ale pan generální ředitel Dvořák se vyjádřil v tom smyslu, pokud jsem to  [ více... ]

Zrušení Ministerstva životního prostředí?

Už jenom pamětníci si vzpomínají, jak bylo obecně pozitivně a u části populace i s velkou euforií  přijato po sametové revoluci rozhodnutí o zřízení ministerstev životního prostředí na národní i federální úrovni. Nota bene, když v čele  [ více... ]

16. ročník Sportovních her tělesně postižených

V pátek 25. srpna jsem se v odpoledních hodinách aktivně zúčastnil 16. ročníku Sportovních her tělesně postižených v areálu Centra sociálních služeb Hrabyně. Bylo to milé setkání s lidmi, jejichž životní osud je velmi obtížný a bylo příjemné vnímat,  [ více... ]

Co nového v OKD?!

Nezávislý internetový deník Hlídací pes zveřejnil velmi zajímavé informace k současnému stavu OKD. „Ze Zprávy o reorganizačním plánu OKD mimo jiné vyplývá, že tato společnost vyplatila na odstupném dalších 352 miliónů korun v návaznosti na uzavření Dolu  [ více... ]

Ještě k 9. schůzi Senátu – statut veřejné prospěšnosti

Nečekaně bouřlivou atmosféru vyvolal senátní tisk (č. 176), kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Ukázalo se, že tento statut, který byl včleněn do nového občanského zákoníku, se přes snahu ministerstva  [ více... ]

Senát plní svou roli

Senát ve středu a ve čtvrtek tento týden z mého pohledu dobře „zaúřadoval“ a dle mého přesvědčení opět prokázal svůj hlavní smysl a účel, tedy svou funkci legislativní pojistky. Zamítl špatný návrh zákona o řízení a  [ více... ]

Plní pozemkové úpravy své poslání?

V pátek 11.8. jsem se zúčastnil informačního jednání týkajícího se stavu pozemkových úprav (PÚ) na k.ú. Jeseníku nad Odrou, nejde sice o můj volební obvod, nicméně jde o území, které poměrně detailně znám od dětství. Vzhledem  [ více... ]

Palačovská spojka

V pondělí 31. 7. jsem se zúčastnil v Přerově jednání týkajícího se realizace tzv. Palačovské spojky, tedy propojky dálničního typu mezi Valašským Meziříčím a Palačovem, kde by došlo k napojení na stávající 1/48. Jednání za účasti „špiček“  [ více... ]

Ještě k 8. schůzi Senátu

Opět bylo jednání pléna Senátu poněkud hektické (z plánovaných tří dnů se jednání zkrátilo na dva, ale s tím, že ve čtvrtek jsme jednali do půlnoci), opět jsem se poučil a vnímal, na základě proběhlé diskuse, některé  [ více... ]

K zákazu chovu kožešinových zvířat

Jsem upřímně rád, že Senátem prošla novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Odpůrci tohoto zákona již tak urputně na plenárním zasedání Senátu proti této novele nevystupovali, tak jak tomu bylo na  [ více... ]

CHKO Brdy

  V červnu t. r. jsem měl možnost jako člen Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR poprvé navštívit chráněnou krajinnou oblast Brdy, tedy naše nejmladší velkoplošné chráněné území, které bylo vyhlášeno zhruba před rokem. Jak je  [ více... ]

Ještě k dolům ve Frenštátě

V minulých dnech jsem se společně se starostou Trojanovic Jiřím Novotným a předsedou sdružení Naše Beskydy panem Stanislavem Urubou setkal s ministrem průmyslu a obchodu panem Jiřím Havlíčkem a jeho spolupracovníky. Smyslem a účelem tohoto jednání bylo  [ více... ]

K jednání pléna Senátu 31. 5. 2017

Z včerejšího jednání pléna senátu stojí určitě za pozornost návrh zákona o pedagogických pracovnících z dílny MŠMT. Ukázalo se, že není tak geniální, za který je vydáván, měl jsem k tomuto zákonu několik konzultací a celou řadu  [ více... ]

Uzamčení země Valašské!

V neděli 28. května 2017 uspořádal spolek Naše Beskydy ve spolupráci se Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského regionu slavnostní výstup z Pusteven na památný Radhošť. Lidé  z Beskyd si takto připomněli uložení dekretu o uzamčení země  [ více... ]

Poodří na ČT2

Českou televizi lze bezesporu za její tvorbu občas i pochválit, z mého pohledu pak určitě za některé dokumentární snímky, v těchto dnech pak stojí za pozornost pořady běžící na ČT2, „Národní klenoty II“ a „Klenoty naší krajiny“.  [ více... ]

Prezident vs. premiér

Vyjádření k včerejšímu výstupu prezidenta při přijetí premiéra na hradě I když samozřejmě vnímám dlouhodobě nevraživost pana prezidenta ve vztahu k premiéru Sobotkovi, tak míra včerejší frašky mě přece jen hodně překvapila. Nedíval jsem se na přímý přenos,  [ více... ]

K demisi premiéra Sobotky

Určitě nemám k rozhodnutí předsedy vlády tak příkré a negativní hodnocení jako pravicová opozice. Myslím, že to byl vskutku nečekaný krok, který překvapil všechny. Lidsky pana premiéra chápu a dokonce mu věřím, že se rozhodl  [ více... ]

K České televizi

V minulém týdnu, když probíhala volba nového generálního ředitele, jsem dostal dva elektronické dotazy, asi v tom smyslu jak vnímám stávající úroveň naší veřejnoprávní televize. Necítím se povolán k nějakému hlubšímu hodnocení úrovně ČT. Nicméně zcela subjektivně  [ více... ]

Otázka priorit!

V zásadě pozitivně vnímám boj za lepší, určitě zanedbané a opomíjené školství, boj za vyšší platy pro učitele, ze strany stávající paní ministryně školství Valachové, i když určitě ne se všemi jejími návrhy souhlasím. Samozřejmě jsem  [ více... ]

K novele zákona „o obalech“

Tato novela zákona, projednávaná ve středu 19. 4., ve večerních hodinách, přenáší Směrnici Evropského parlamentu a Rady EU do tuzemské legislativy. Nutno dodat, že s velmi velkým zpožděním. Asi nejpodstatnější je, že zamezuje rozdávání igelitových  [ více... ]

K novele zákona „o registru smluv“

Středeční jednání (19. 4. 2017) na plénu senátu o této novele bylo velmi vyhraněné, táhlo se okolo 4 hodin. Jak jsem předem deklaroval, podpořil jsem to znění, které umožňuje výjimku pouze pro národní podnik Budějovický  [ více... ]

Protipovodňová ochrana na řece Bečvě

Z iniciativy nevládních organizací (Unie pro řeku Moravu a Spojená Bečva) a Katedry ekologie a ŽP Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, na jejíž půdě proběhlo 16. 1. 2017  představení návrhu bočního poldru Skalička, jako jednoho  [ více... ]

Mé první dojmy ze Senátu

Se svou novou životní rolí se teprve sžívám a bezesporu to ještě pár týdnů potrvá, než se plně zorientuji v nové agendě, v „jiném světě“. Moje první dojmy ze Senátu jsou spíše pozitivní, ty nepříznivé vidím  [ více... ]

PODĚKOVÁNÍ

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, upřímně děkuji za obrovskou podporu v 2.kole senátních voleb, je to pro mne hodně zavazující. Jsem nesmírně rád, že mám volební kampaň za sebou, bylo to ještě mnohem obtížnější a osobnější  [ více... ]

Vyjádření ke kampani

Dámy a pánové, vážení spoluobčané, celý svůj dosavadní život jsem se snažil prožít tak, abych se nemusel za něj stydět. Nikdy jsem se nesnížil k urážkám, lžím a ani jsem se nikdy nechlubil „cizím peřím“. V posledních dnech  [ více... ]

Poděkování

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, upřímně děkuji za obrovskou podporu v 2.kole senátních voleb, je to pro mne hodně zavazující. Jsem nesmírně rád, že mám volební kampaň za sebou, bylo to ještě mnohem obtížnější a  [ více... ]

Sloni a plastové nádobí

Ráno jsem se krátce podíval na zpravodajské weby a mimo komentářů okolo hokeje, mimochodem ten kanadský a evropský byl parádní,  mě zaujali dva příspěvky týkající se životního prostředí, či ekologie. Především to bylo smutné potvrzení   [ více... ]

Rozhovor v Parlamentních listech

V Senátu byste rád zúročil své zkušenosti v oblasti ochrany přírody. Můžete být konkrétnější? Jaký problém byste v případě zvolení akcentoval jako první? Neznám legislativní plán Senátu, tak netuším, co se novým senátorům dostane „na stůl“. Nicméně mám  [ více... ]

Kontrola kotlů

Dvě ústavní práva byla v přímém střetu při jednání v parlamentu v tomto týdnu. Právo na nedoknutenost domovní svobody a právo na ochranu zdraví. Většina poslanců se nakonec přiklonila k právu na ochranu zdraví. Z mého pohledu to bylo velmi  [ více... ]

Příjemně mě překvapili!

Byl jsem velmi mile překvapen, když jsem v den svých narozenin zachytil v mediích zprávu, že Čína a USA ve svých parlamentech ratifikovali dohodu o klimatických změnách z Paříže. Když už i tito ekonomičtí giganti tuto dohodu přijali,  [ více... ]

Graffiti v Loučce

Nové graffiti v Novém Jičíně-Loučce, u parkoviště na ulici U lani, lze bezesporu vnímat pozitivně. Došlo k oživení nehezké, šedivé opěrné zdi. Jenom jsem moc nepochopil proč onomu graffiti vévodí nápis Baník Ostrava. Netuším jestli se k  [ více... ]

Srpen 1968

Moje vzpomínky na srpnovou okupaci jsou živé, tyto velmi dramatické dny jsem prožíval v Novém Jičíně jako devítiletý kluk. Do té doby pozitivní názor a obdiv k Rudé armádě, Sovětskému svazu- osvoboditeli, se naprosto zhroutil a obrátil.  [ více... ]

Kamionová doprava a Klimkovice

Již delší dobu sleduji, ale i na vlastní kůži občas zažívám, velmi neutěšenou situaci kolem kamionů projíždějících centrem Klimkovic, tedy lázeňského města. Do jisté míry chápu, že tudy musí projet těžké nákladní automobily v době uzávěrky  [ více... ]

Reorganizace OKD je dobrá zpráva a co Důl Frenštát?

Pozitivně jsem přijal dnešní zprávu, že na věřitelské schůzi společnosti OKD se rozhodlo o tom, že tato firma nepůjde do konkurzu, ale bude se ubírat cestou reorganizace a postupného útlumu těžby uhlí v ostravsko-karvinské uhelné pánvi.  [ více... ]

Proč NE rozhledně na Svinci u Nového Jičína

Kopec Svinec se svou nadmořskou výškou 547m má bezesporu svůj genius loci. Je to úžasné místo, kde se člověk může zasnít, vychutnat si klid, rozhlédnout do nádherné okolní krajiny a především v jarním období i vnímat  [ více... ]

Pošťák není pojišťovák

Strana zelených spustila kampaň, aby vedení České pošty v rámci výběru nové banky, výrazně přehodnotilo případnou novou smlouvu o spolupráci. Plně se s touto iniciativou ztotožňuji.  Za stávajícím aktivním nabízení finančních produktů na České poště, se velmi  [ více... ]

Co mě zaujalo v tisku?

Občas mířím služebně do Prahy na jednání, v posledních letech zásadně vlakem, je to rychlejší, pohodlnější a ekologičtější. Po cestě, kromě pracovní přípravy na konkrétní schůzky, si většinou přečtu nabízený denní tisk. Tentokrát, ve středu 13.7.2016,  [ více... ]

Kouřit, nekouřit?!

Vždycky se pobavím, když slyším, jak naši polici kritizují zdlouhavost projednávání evropské legislativy, přebujelou administrativu a byrokracii v Bruselu a že vše tam dlouho a dlouho trvá. Ne, že by právě v tom neměli víceméně pravdu. Nicméně  [ více... ]

Proč ne kanál D-O-L

Od 80. let min. století pozorně sleduji oživující se snahy některých skupin o výstavbu kanálu Dunaj – Odra - Labe. Před tou řadou let byla tato investice úzce spojována s další gigantickou stavbou, jadernou elektrárnou  [ více... ]

Mějme respekt a úctu k přírodě

O tom, že na nás také doléhají klimatické změny, už snad nikdo nepochybuje. Loňský rekordní úbytek srážek, který náš region zasáhl, může třeba pokračovat nebo být vystřídám přívalovými lijáky. Není sporu o tom, že suchem,  [ více... ]

K novele zákona o myslivosti

Novela zákona o myslivosti, která je v připomínkovém řízení, vyvolává řadu emocí. V případě tohoto zákona je tomu tak vždy. Mnoho zájmů a silné myslivecké lobby. Velké pozdvižení vyvolávají změny v omezení vstupu do honitby,  [ více... ]

Chraňme půdu

Statistiky uvádějí, že v ČR denně zmizí 15 ha zemědělské půdy, krajiny. Jenom od roku 2001 do roku 2014 ubylo 65 tisíc hektarů. To je obrovské číslo a mne z něho mrazí. Vláda a zákonodárci si musí ujasnit v této  [ více... ]