Agenda

V Senátu jsem celou dobu byl členem, a 4 roky místopředsedou, Výboru pro záležitosti Evropské unie. Od toho se odvíjí podstatná část mé práce v Senátu. Z Evropské unie chodí obrovské množství legislativních dokumentů, a všechny členské státy je i na úrovni národních parlamentů mohou projednat a zaujmout k nim usnesení, které je pak zohledněno ve výsledné podobě legislativy EU.

Na mne nejčastěji připadaly evropské směrnice, nařízení, doporučení, a jiné dokumenty v souvislosti s tématy (ochrany) životního prostředí, zemědělství, odpadů, atp. Podrobněji – detailně se o tom referuje na webu Senátu.

K řadě z těchto materiálů se mi doposud podařilo v Senátu navrhnout a výborem i plénem Senátu prosadit usnesení, která byla podle mých představ, a která pomáhají snižovat negativní dopady činnosti člověka na životní prostředí, podporovat biodiverzitu či směřovat trend směrem k udržitelnosti.

Dále jsem členem Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Stálé komise Senátu VODA – SUCHO.

Další informace o mé práci v Senátu můžete hledat zde (web Senátu).

Politické zařazení

Jako jediný člen Strany zelených v Senátu jsem byl přibližně první dva roky nezařazený – nebyl jsem členem žádného senátního klubu. Poté jsem se však stal členem nově vzniklého klubu „Klub pro liberální demokracii – Senátor 21“, který dnes nese název „Senátorský klub SEN 21 a Piráti“. Více o hnutí Senátor 21.